Ajankohtaista

Vuoden 2022 näyttelyhaku on avoinna. Hakemukset maalis-joulukuuksi tulee lähettää marraskuun 2021 loppuun mennessä,

Gallerialla ja grafiikanpajalla MASKISUOSITUS!

Hämeenlinnan kaupunkiuutisten juttu 7. 10.2021 nettilehdessä kertoo Galleria Paperihuoneen lokakuun näyttelyistä.

LOKAkuussa gallerialla:

GRAFIIKANPAJALLA:

Etäisyyksiä

Kuluneen puolentoistavuoden aikana etäisyys on ollut osa ihmisten elämää kaikkialla
maailmassa. On tehty etätöitä, pidetty turvavälejä ja vältetty sosiaalisia kontakteja.
Tilanteessa on korostunut erityisesti etäisyys toisiin ihmisiin. Vaarallisen viruksen
pelko näyttäytyy julkisessa tilassa mm. katsekontaktin välttelynä, vaikka virus ei tartu
katseesta. Tämä lisää ikävää erillisyyden tunnetta. Sosiaalisina olentoina haluamme
tulla nähdyiksi. Tarvitsemme toisiamme voidaksemme hyvin ja ylipäätään
selviytyäksemme elämässä. Sosiaalinen media on luotu tähän perustavanlaatuiseen
tarpeeseen. Sosiaalisuuden sijaan se kuitenkin lisää eriarvoisuutta ja vähentää eri
tavoin ajattelevien ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sosiaalisen median lyhytsanainen
ja pinnallinen vuorovaikutus heikentää syvällistä ajattelua ja harkittua ilmaisua. Se
jättää ihmisen sisäisesti tyhjäksi. Etäisyyttä ihmisten välille luo siis fyysisen
välimatkan lisäksi myös henkinen välimatka. Voimme menettää yhteyden läheisiimme
ajatusmaailmoiden eriytyessä liikaa.


Toisaalta etäisyys voi myös tarkoittaa kykyä tarkastella asioita viileästi, välimatkan
päästä. Taiteessa etäännytys on keino esittää tavanomaiset asiat uudesta
näkökulmasta, jolloin ne voidaan kokea aivan kuin ensi kertaa. Mekaaninen toisto
elämässä katkeaa, ja tunnemme jälleen olevamme elossa. Armottoman lopullinen
etäisyys alkaa kuoleman todellisuudessa. Läheisen ihmisen menetys on tuskallinen
etäisyys. Emme voi olla varmoja päättyykö se koskaan. Sen kanssa voi ehkä oppia
elämään harjoittelemalla takertumattomuutta.


Kykyä nähdä asiat selkeästi ilman arvostelua, sanotaan viisaudeksi.
Kun asiat havaitaan sellaisina kuin ne todella ovat, voidaan vapautua hämmentävistä
illuusioista. Silloin elämä tässä todellisuudessa alkaa tapahtua. Elämän ääripäiden
tiedostaminen samanaikaisesti voi olla repivää. Syntymän ja kuoleman, lempeyden ja
raakuuden, kauneuden ja rumuuden hyväksyminen osana kokonaisuutta, toistensa
kontrasteina avaa kuitenkin uusia merkityksiä. Se saa meidät syväsukeltamaan tässä
kamalan ihanassa todellisuudessa.


Näyttelyn teokset ovat tulosta väriteoria harjoituksista, joita olen tehnyt David
Hornungin kirjan Color, A workshop for artists and designers pohjalta. Tekoprosessi on
ollut levollinen ja tutkiskeleva. Se on opettanut ymmärtämään väriharmonioita ja
luopumaan ennakkoasenteista värejä kohtaan. Miellyttävien ja ikävien värien sijaan on
vain värejä, jotka muuttuvat jatkuvasti suhteessa ympäröiviin väreihin. Väriharmonia
syntyy oikeista suhteista. Ehkä suhtellisuudentaju tuo harmoniaa myös elämään
itseensä.

Jos haluat saada ajankohtaiset näyttelytiedotteet sähköpostiisi, niin ilmoita yhteystiedot paperihuone@gmail.com

Jos olet kiinnostunut Paperihuone ry:n jäsenyydestä kts. Jäseneksi sivu.