Maritta Kärki

Grafiikassa minua kiehtoo erilaiset tekniikat ja työvaiheet. Vedostus eri väreillä tuo kuvalle uusia merkityksiä. Kuvissani tutkin yksilöä ja yhteisöä, kasvua ja muutosta. Kuva saa usein lisää merkitystä katsojan kautta. Kuva on silta ihmisten välille.

Kts. lisää kuvia Instagramista taidemar